گواهي

الاهي گاهي نگاهي- هرچند مي‌دانم چشم ديدن ندارم

دیروز که روز oshagh بود نتونستم واسشش چیزی تهیه کنم فقط ده تومان شارژ فرستادم تا بعدا جبران کنم.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم بهمن 1393ساعت 14:31  توسط مويه  | 


اعتراف جدید

خدایا همه کارامو با حوصله و با وقت اضافه انجام دادم؛ اما وقت صحبت با تو که فقط خیر و خوبی، چقد حساب شده و در کمترین زمان کارمو تموم کردم و از پیشت رفتم... .

خدایا منو ببخش

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم بهمن 1393ساعت 14:24  توسط مويه  | 


اعتراف جدید

خدایا چقد واس هرکاری وقت گذاشتم بعدشم وقتمو تلف کردم؛ اما وقتی احساس کردم وقت صحبت با تو رسیده-مثلا وقت نماز رسیده- تو که جز خوبی واسم نمیخوای، چقد دقیق و در مدت خیلی محدود باهات بودم و خیلی زود از پیشت رفتم.

خدایا منو ببخش

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم بهمن 1393ساعت 14:21  توسط مويه  | 


منو ببخش خدايا

خدايا اعتراف مي‎كنم هرگاه به رازونياز با تو پرداختم، اغيار همه حاضر بودند؛ اما آن‌گاه كه با غريبه‌ها بودم جايي براي تو نبود.

منو ببخش 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر 1393ساعت 13:25  توسط مويه  |